Rosbed OyMillainen on hyvä patja?


Yöunen laadulla on ratkaiseva vaikutus seuraavan päivän jaksamiselle ja mielialalle. Siksi ei ole yhdentekevää, miten ja missä me vietämme kolmasosan elämästämme.

Yöunen laatuun vaikuttaa paljon se, millaisella patjalla nukutaan. Lisäksi patjalla on huomattava merkitys erilaisten lihas- ja tukirakennevaivojen ennaltaehkäisyssä. Hyvän patjan tulee mukautua mahdollisimman tarkasti vartalon mukaisesti ja tukea sitä tasaisesti koko pituudeltaan. Tällä varmistetaan tukirangan pysyminen suorassa ja lihasten rentoutuminen nukkumisen aikana. Lisäksi patjan pitää pystyä jakamaan kehoon kohdistuvaa painetta mahdollisimman laajalle alueelle siten, että estetään kehoon kohdistuvien painepisteiden syntymistä. Seurauksena on rauhallisempi ja syvempi yöuni, jolloin aamulla heräät hyvin levänneenä ja virkeänä uuteen päivään.

Toimiva patja
Toimivapatja-lämpökuvaJos patja ei toimi


Jos patja ei toimi nukkujan kannalta oikealla tavalla, merkkinä on kääntyileminen ja pyöriminen. Uni on rauhatonta ja aamullakin on vielä väsyneen tuntuinen olo.

Perinteisissä joustinpatjoissa, saattaa ongelmana olla jo heti alussa olkapään jääminen koholle ja lantion painuminen liian alas. Seurauksena on ristiselän alueen rasittumien. Vuosien kuluessa tilanne vain pahenee, kun jouset patjan keskiosassa kuoleentuvat ja lantio pääsee painumaan yhä alemmas. Viimeistään tässä vaiheessa alkavat selän ja selkälihasten oireileminen, joka on tunnistettavissa aamulla selän jäykkyytenä.

Toinen ongelma saattaa olla kehoon, erityisesti lantion ja olkapään kohdalle, kohdistuva liian suuri paine, joka aiheuttaa pintaverisuoniston puristumista kasaan. Verenkierron heikentyessä lihasten hapen saanti estyy, ja seurauksena on puutumista ja lievää särkyä.

Mitä pehmeämpi jousisto on, sitä suurempi on vaara, että selkä on patjalla jo alkuaan väärässä asennossa. Edellä mainitusta syystä suositellaankin usein mieluimmin kovaa patjaa kuin liian pehmeää. Kovan patjan ongelmana saattaa kuitenkin olla painon jakautuminen liian pienelle alalle kehoa ja siitä huolimatta jättää selän huonoon asentoon.

Väärin-toimiva-patja
Väärin-toimiva-patja-lämpökuva

Jämäkkä joustinpatja, mutta ristiselkä on silti mutkalla ja olkapäälle ja lantiolle kohdistuu kova paine.